Działalność

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury rozpoczęło swoją działalność 5 lutego 2009 roku. Jego celem jest wspomaganie i organizowanie działań związanych z szeroko pojętą kulturą.
W 2009 roku organizacja nasza przygotowała i przeprowadziła kilka koncertów.
Jedną z uroczystości organizowanych przez Stowarzyszenie była Barbórka – Skok przez skórę, 27 listopada 2009r., na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

SPK wystąpiło z sukcesem o grant na festiwal muzyczny Gliwickie Spotkania Chóralne. Jest to duże przedsięwzięcie muzyczne prezentujące dokonania chórów polskich i zagranicznych, przybliżające utwory kompozytorów dawnych i współczesnych szerokiej publiczności.

Jednym z zadań było dofinansowanie wydania jubileuszowej monografii „Ocalić od zapomnienia” – 50 lecia szkoły podstawowej i płyt z nagraniami muzyki chóralnej.

SPK służyło także pomocą w dofinansowaniu przejazdów zespołów na imprezy kulturalne (festiwale, koncerty).

W roku 2010 Stowarzyszenie planuje organizację wystawy podsumowującej XXX lat festiwalu muzycznego Gliwickie Spotkania Chóralne, popularyzacją muzyki współczesnych kompozytorów oraz współfinansowanie spektaklu teatralnego. Będzie wspierać wszystkie inicjatywy wzbogacające życie kulturalne naszego miasta.