Zarząd

Zarząd SPK:

Prezes Irena Piątkowska
Wiceprezes Agata Grodzka
Skarbnik Lidia Golenia-Żydaczewska